5.jpg

Nhà Vườn Bến Tre

*  Trái cây tại vườn : Bưởi Da Xanh, Sơ Ri, Dừa Xiêm.
*  Gà Thả Vườn : Gà Nòi.